Onze werking

  • CORaaL is de studentenraad van de Faculteit Letteren. Wij staan in voor studentenvertegenwoordiging op facultair niveau: faculteitsbestuur, faculteitsraad, didactische commissie… Regelmatig vergaderen wij om te overleggen over dossiers die van belang zijn voor alle studenten van onze faculteit. We proberen alle studenten te informeren over belangrijke beslissingen.
  • CORaaL zorgt ook voor de opvolging van studentenvertegenwoordiging op universitair niveau. Zo blijven we op de hoogte van alle genomen beslissingen die een impact kunnen hebben op onze faculteit. We werken dan ook nauw samen met de algemene studentenraad aan onze universiteit, Stura.
  • De leden van CORaaL zijn de studentenvertegenwoordigers van de individuele delegaties binnen Letteren. Ze verkiezen een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt CORaaL, samen met de ondervoorzitter, in het faculteitsbestuur.
  • Studenten die geïnteresseerd zijn in studentenvertegenwoordiging of iets willen zeggen over een bepaald dossier zijn altijd welkom op onze vergaderingen. Letterenstudenten vinden de vergaderagenda terug bij de documenten in de Toledo-community. Indien jullie onmiddellijk iets kwijt willen, kan dat via ons mailadres, info@Coraal.be.  We staan steeds open om te luisteren naar jullie ideeën en meningen!